Κανόνες

Παρακάτω περιγράφονται οι κανόνες τους οποίους έχουμε θέσει για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

1. Θα πρέπει να έχετε τη δική σας κάρτα μνήμης, η οποία πρέπει να είναι άδεια από φωτογραφίες στην αρχή της ημέρας. Αυτό θα ελέγχεται από ένα μέλος της ομάδας του Φωτομαραθωνίου κατά την εγγραφή σας την ημέρα της εκδήλωσης.

2. Θα πρέπει να τραβήξετε 8 εικόνες σε 8 συγκεκριμένα θέματα.  Σε ειδικό έντυπο που θα σας δοθεί κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να καταγράψετε το όνομα του αρχείου που αντιστοιχεί στη συμμετοχή σας σε κάθε κατηγορία.

3. Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν ληφθεί κατά την ημέρα της εκδήλωσης του Φωτομαραθωνίου.

4. Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν ληφθεί με την ίδια φωτογραφική μηχανή.

5. Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν ληφθεί ως αρχεία JPEG. Τα αρχεία RAW δεν θα γίνονται δεκτά.

6. Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε flash, φίλτρα και τρίποδα.

7. Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας ή να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες που δεν έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια του Φωτομαραθωνίου. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε το όνομα του αρχείου ή οποιαδήποτε Exif-δεδομένα που σχετίζονται με τις φωτογραφίες. Κάθε τροποποίηση  (ή υποψία τροποποίησης) της φωτογραφίας ή των Exif δεδομένων θα προκαλέσει τον αποκλεισμό της φωτογραφίας ή και του συμμετέχοντα. Η απόφαση αυτή θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών της εκδήλωσης και είναι οριστική.

8. Η πρώτη ομάδα θεμάτων θα ανακοινωθεί στις 11:00 στο σημείο συγκέντρωσης (Πλ. Γεωργίου) και στις 15:00 θα ανακοινωθεί η δεύτερη ομάδα θεμάτων, την οποία θα μπορείτε να παραλάβετε από το σημείο συγκέντρωσης ή να την πληροφορηθείτε online.

9. Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή σας  και να λάβετε το αναμνηστικό συμμετοχής σας, θα πρέπει να επιστρέψετε την κάρτα μνήμης σας για τη παράδοση των φωτογραφιών, από τις 18:00 μέχρι τις  20:00.

10. Η αποδοχή της αίτησης συμμετοχής στον Φωτομαραθώνιο,  προϋποθέτει την αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται με σαφήνεια πάνω στην αίτηση.

11. Στον Φωτομαραθώνιο τα μέλη της οργανωτικής και καλλιτεχνικής επιτροπής καθώς και οι συγγενείς τους Α’ βαθμού μπορούν να λάβουν μέρος, εκτός συναγωνισμού όμως ώς προς τα βραβεια.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s