Απόρριψη Συμμετοχών

Η οργανωτική επιτροπή βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να απορρίψει φωτογραφία των συμμετοχών με τον αριθμό 11 και 109, γιατί  παραβαίνουν τον 10 όρο συμμετοχής στον διαγωνισμό.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s