2η Ομάδα Θεμάτων

Η δεύτερη ομάδα θεμάτων έχει ως εξής:

5. Close up (από πολύ κοντά)

6. Γέλα μου

7. Καμπύλες

8. Pop culture

Καλή επιτυχία σε όλους!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s