Βραβεία – Έπαινοι 2017

Καλύτερο Πορτόλιο – Best Portfolio

Βραβείο και Έπανοι / Award and Credits

 


Καλύτερη Φωτογραφία – Best Overall Photo

bestphoto


1ο θέμα/1st topic: “Νερά στην Πόλη / Water in the City”

Βραβείο και Έπανοι / Award and Credits


2ο θέμα/2nd topic: “Γωνία / Corner”

Βραβείο και Έπανοι / Award and Credits


3ο θέμα/3rd topic: “Ανεκτικότητα / Tolerance”

Βραβείο και Έπανοι / Award and Credits


4ο θέμα/4th topic: “Επιστροφή / Return”

Βραβείο και Έπανοι / Award and Credits


5ο θέμα/5th topic: “Υπερβολή / Exaggeration”

Βραβείο και Έπανοι / Award and Credits


6ο θέμα/6th topic: “Κοιτάζοντας Ψηλά / Looking High”

Βραβείο και Έπανοι / Award and Credits


7ο θέμα/7th topic: “Μοτίβα / Patterns”

Βραβείο και Έπανοι / Award and Credits


8ο θέμα/8th topic: “Διχρωμίες / Bicolours”

Βραβείο και Έπανοι / Award and Credits